Internationale standaarden

Er zijn internationale standaarden afgesproken waaraan een “machine leesbaar identiteitsdocument” aan moet voldoen. Deze afspraken zijn vastgelegd door de International Civil Aviation Organization (ICAO) in document 9303 “Machine Readable Travel Documents (MRTD)”. De eerste machineleesbaarheid wordt bereikt door de Machine Readable Zone (MRZ).

De MRZ bevindt zich op de voor- of achterkant van MRTD’s. De MRZ bevat een deel van de gegevens uit de visuele inspectiezone – een reeks alfanumerieke tekens en een symbool (<). De gegevens uit de MRZ zijn te vergelijken met de gegevens (visuele inspectiezone) op het document en moeten overeenkomen. Dit noemen we een crosscheck.

Om de MRZ goed uit te laten lezen is er gekozen voor het lettertype “Optical Character Recognition” (OCR) type B.

Omdat elk land zijn eigen documenten uitgeeft, is de diversiteit aan documenten behoorlijk groot. Dit geldt niet alleen voor het ontwerp. De internationale specificaties voor documenten, in ICAO-document 9303, zorgt voor een zekere mate van uniformiteit en vereenvoudigen van het inspectieproces.

  • TD1 – creditcard formaat kaart 86 mm x 54 mm
  • TD2 – grotere kaart 105 mm x 74 mm
  • TD3 – paspoort 125 mm x 88 mm

Steeds meer landen geven elektronische identiteitsbewijzen uit. Deze zogenaamde e-ID documenten zijn voorzien van een elektronische chip en zijn te herkennen aan een chiplogo op het document. Het gebruik van een chip zorgt voor geautomatiseerde verificatie.