Leeruitkomst

Doel van deze E-Learning is het ontwikkelen van een (positief) kritische houding ten opzichte van documenten controle. Hierdoor proberen we drempelvrees, om een document te controleren, weg te nemen door met behulp van eenvoudige hulpmiddelen, via een vaste volgorde, onregelmatigheden te onderkennen.

De concrete leeruitkomst: Het zelfstandig kunnen uitvoeren van een verificatie op document en persoon.

Om tot de leeruitkomst te komen zijn er 12 leerdoelen opgesteld, deze zullen tussentijds ook getoetst worden.

 • Controlemiddelen kunnen benoemen
 • Het herkennen van het type document
 • De verschillen beschrijven per type document
 • Substraat kunnen herkennen
 • De verschillende druktechnieken samenvatten
 • Druktechnieken kunnen identificeren
 • Een aantal echtheidskenmerken kunnen herkennen
 • Een document kunnen vergelijken met referentiematriaal
 • Printtechniek kunnen classificeren
 • Het kunnen uitvoeren van de onderzoeksmethode “look, feel and tilt”
 • De foto op het document vergelijken met persoon
 • Het gebruiken van profilingsvragen

Als afsluiter van de E-Learning is er ook een eindexamen waar alle leerdoelen nogmaals worden getoetst. Bij een uitkomst van 80% goed beantwoord is het certificaat behaald voor: Keesing basis ID E-Learning!