Tactische profiling

Bij tactische profiling wordt de persoon betrokken in relatie tot het gepresenteerde identiteitsbewijs. Wat valt erop aan het aangeboden document (nationaliteit), de kleding, de taal en het gedrag van de documenthouder? Passen deze bij het profiel?

Voorbeeld:

  • Een Nederlands paspoort wordt aangeboden door iemand die geen Nederlands spreekt. Is dit mogelijk?

Jazeker!

Dat gezegd hebbende, het is zeker iets om op te letten, want het kan een “waarschuwing” zijn. Bij meerdere “waarschuwingen” zou er een alarmbelletje moeten rinkelen!

Profiling driehoek

Profiling professionals spreken vaak van een zogenaamde ‘profiling driehoek’. Dit is de relatie tussen de persoon die het identiteitsbewijs presenteert, het identiteitsbewijs zelf (en eventuele aanvullende ondersteunende documentatie) en het doel van de persoon. Deze relatie moet logisch en verklaarbaar zijn.

Voorbeeld vragen om identiteit vast te stellen:

  • Waar ben u geboren?
  • Hoe oud bent u? (vraag niet naar de geboortedatum, deze staat al op het identiteitsbewijs)
  • Wat is de hoofdstad van uw land?