Neus

De neus wordt verdeeld in vier zones en elke zone moet apart bestudeerd worden:

  • De brug
  • De punt van de neus
  • De linker- en rechterneusvleugel
  • Het tussenschot

En als laatste de locatie van de neus in relatie tot andere gelaatstrekken