Personaliapagina

Een paspoort bevat 1 of 2 pagina’s die zijn gewijd aan de foto en biografische gegevens van de houder. Het bevat ook paspoort specifieke informatie en staat bekend als de personaliapagina (of bio-pagina).

De personaliapagina bevatten onder andere;

  • Nationaliteit
  • Naam van de houder
  • Geboortedatum en plaats
  • Foto van de houder
  • Geldigheidsdatum
  • Documentnummer
  • Handtekening