Tip 5

Vraag bij twijfel of de persoon nog aanvullende documenten heeft (het liefst met een foto van de houder).