Een verblijfsvergunning herkennen

Gezien de grote verscheidenheid aan verblijfsvergunningen die in omloop zijn, is het noodzakelijk om de lay-out en de gedrukte tekst goed te controleren. Hoewel alle documenten de status van de vergunning aangeven, kan de taal verschillen (afhankelijk van de landstaal van de uitgevende staat).

Sommige verblijfsvergunningen hebben de vorm van een sticker in een paspoort, terwijl andere worden uitgegeven als aparte (TD1-formaat) kaarten (met een voor- en achterkant).

De voorkant van de kaart bevat meestal de foto van de houder, de biografische gegevens en details van de vergunning zelf. Aanvullende informatie, zoals uitzonderingen en beperkingen, vindt u normaal gesproken op de achterkant.

Sticker versies van de verblijfsvergunning zijn wettelijk niet verplicht om een foto van de houder te bevatten – ze zijn geldig zonder, op voorwaarde dat de sticker integraal deel uitmaakt van het paspoort. Op de sticker moeten de achternaam, voornamen en geboortedatum van de houder worden vermeld, het paspoortnummer en de geldigheid en status van de vergunning.