Paspoort

Een paspoort is een reisdocument, meestal afgegeven door een nationale overheid. Het doel is om de identiteit en nationaliteit van de houder aan te tonen, zodat hij of zij internationaal kan reizen.

Een groeiend aantal paspoorten is voorzien van een chip met biometrische informatie. Machine leesbare reisdocumenten (MRTD) zijn moeilijker te vervalsen.

Hoewel een paspoort de nationaliteit van de houder specificeert, geeft het niet noodzakelijkerwijs details over het staatsburgerschap of de woonplaats. Een paspoorthouder heeft over het algemeen het recht om het land binnen te komen dat het paspoort heeft afgegeven. Dat gezegd hebbende, geven sommige paspoorten de houder geen recht op volledig burgerschap of het recht van verblijf (verblijf).

Er zijn verschillende soorten paspoorten, waaronder:

 • Ordinary
 • Special
 • Business
 • Diplomatic
 • Official
 • Temporary
 • Emergency
 • Alien

Een paspoort wordt vaak – in het land van afgifte en daarbuiten – geaccepteerd als betrouwbaar identiteitsbewijs, ook als het niet voor reisdoeleinden wordt gebruikt.

Een paspoort is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Kaft
 • Personaliapagina
 • Visa pagina’s